Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Туризъм

Туризмът в България


По 378-километровото Българско Черноморско крайбрежие са разположени около 70 плажови ивици с обща площ 9 млн. м2 /заедно с дюните – 16 млн. м2/, които заемат около 1/3 от дължината на бреговата линия и според различни оценки позволяват едновременното пребиваване на 800 хил. До над 1 млн. души. На север от Бургас преобладават големи плажове /с площ над 100 хил. м2/, а за Странджанското крайбрежие са типични малките затворени заливи с по-малки по площ плажови ивици. На клифовия тип бряг, който в много случаи създава висока пейзажна атрактивност, се падат около 54% от дължината на крайбрежието.

По своите климатични особеност Българското Черноморско крайбрежие заема междинно положение между хладните курорти на северно и Балтийско море и прегретите средиземноморски курорти, като съчетава техните най-благоприятни качества. Основно предимство пред средиземноморските курорти са по-умерените температури през върховия туристически сезон, но като недостатък се явява по-краткият възможен сезон за морска реакция. Продължителността на периода с температура на въздуха над 18С е от 100-110 дни по Северното до 120 дни по Южното Черноморие. През летния сезон около 3/4 от дните се характеризират с абсолютно благоприятни за реакция класове време, 15-20% са дните с частично благоприятни класове време и 10-15% са класовете време, неблагоприятни за рекреация.

Черно море се характеризира с някои особености в свойствата и динамиката на морската вода. Това са преди всичко по-ниската и соленост /16-18%/, правеща я по-приятна за къпане, незначителните колебания на морското ниво, липсата на силни вълнения и морски течения, както и на опасни представители на морската флора и фауна. Уникална особеност е наличието на сероводород на дълбочина под слой от 200м, което ограничава разпространението на живите организми само в него. Продължителността на периода с температура на водата над 18С е между 130 и 140 дни.

Активния сезон за морската рекреация може да продължава до 4-4,5 месеца, а в някои участъци и над 5 месеца. Условия за климатолечение и климатопрофилактика има през по-продължителен период, включително и през студеното полугодие.

Черноморското крайбрежие притежава многобройни и високодебитни находища на минерални води, разположени северно от Бургас /Шабла, Капец, Русалка, Кранево, “Златни пясъци”, “Св. Константин”, Варна, Шкорпиловци, “Слънчев бряг”/. Има и големи находища на лечебна кал /Поморийско езеро, Балчишка Тузла и др./.

За района са характерни редица ендемични растителни видове и съобщества, придаващи на много негови части екзотичен облик. Особено голямо е значението на лонгозните гори по долините на река Батова, Камчия, Ропотамо, Дяволска, Велека. Морската и речната фауна са предпоставка за развитие на риболов, а няколкото ловни стопанства /Шерба, Ново Панчарево и др./ - за развитие на ловен туризъм. Редица природни забележителности позволяват развитието на познавателен туризъм /Побитите камъни, нос Калиакра, Лъвската глава и др./.


Материала е изпратен от: GANA
Изтегли материала