Четв, 21- ви Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Физика

Ултразвук


поставени в променливо магнитно поле, изменят дължината си в такт с магнитното поле. Ако променливото магнитно поле има честота >20 kHz това води до излъчване в околното пространство на ултразвукови вълни.

Ултразвук може да бъде получен и с помощта на специални свирки, сирени и др. Всички те обаче нямат съществено значение за медицината. Съществуват и естествени източници на ултразвук. Такива са прилепите, делфините, комарите и др. Ултразвукови компоненти има звукът на водопадите, вълните, вятъра и т.н. Ултразвук се получават и при работа на някои машини.


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЛТРАЗВУКА

Механичните вълни, излъчвани от активирания трансдуцер, при контакт с дадена среда предизвикват осцилации на най-близкостоящите частици. Така се създават зони на сгъстяване и разреждане (фиг, 1). Поради силите на вътрешно сцепление между частиците на средата всяко изместване на частиците създава пропорционална сила, която ги връща в предишното положение. Така частиците трептят около едно средно положение, без да се движат в средата. Създадените от техните осцилации зони на сгъстяване и разреждане се разпространяват в средата до активирания трансдуцер.

Честотата на ултразвука (f) представлява броят на осцилациите за секунда.

Периодът на вълната (Т) е времето, необходимо за извършване на една пълна осцилация, или .

Дължината на вълната () на ултразвука е разстоянието между частиците в заобикалящата среда, които имат еднаква амплитуда" на трептене (вж. фиг. 1).

Скоростта на ултразвука (С) е скоростта, с която трептенията се разпространяват в определена среда. Честотата на ултразвука, дължината на вълната и скоростта са свързани:

С = f . , или

Например ултразвук с честота 2 MHz в мекотъканните структури на тялото (скорост 1540 m/s) ще има дължина на вълната около 0,77 mm. При друга честота на ултразвука дължината на вълната се променя:


Фиг. 1. Разпространение на вълните. Промените в размерите на кристала в активирания трансдуцер предизвикват периодичен натиск върху частиците на средата, с която той се


Материала е изпратен от: Дилян
Изтегли материала