Четв, 21- ви Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Физика

Ултразвук


Фиг. 2. Поле на ултразвуковия лъч. Върху геометрията на лъча влияят диаметърът на кристала (d) и честотата на ултразвука: а, б при увеличаване на честотата близкото поле се увеличава и дивергенцията на лъчите намалява, а, г при намаляване на диаметъра и запазване на честотата близкото поле се скъсява, в при малък диаметър и висока честота близкото поле е най-голямо


Ъгълът на дивергенцията на лъчите (Q) се определя по формулата:

Sin Q = 1,22

При ултразвуковата диагностика е необходимо да се използува ултразвуков лъч с минимална ширина, тъй като се подобрява разделителната способност (резолюцията) на апарата. При определена честота на ултразвука намаляването на диаметъра на трансдуцера ще намали ширината на лъча, но това ще намали и дължината на близкото поле и ще увеличи дивергенцията в далечното поле (вж. фиг. 2). Подобряване на качеството на ултразвуковия лъч може да се постигне чрез фокусиране на трансдуцера. Повечето от съвременните апарати имат фокусирани трансдуцери, а някои и възможности за промяна на зоната на фокусиране в дълбочината на тялото.

Всеки трансдуцер има най-добра разделителна способност и най-добра възможност за фокусиране на ултразвуковия лъч в границите на близкото поле.


ОТСЛАБВАНЕ НА УЛТРАЗВУКА

При преминаването през дадена среда ултразвукът намалява своя интензитет, което води до неговото отслабване. Това се дължи на феномени като разсейване, абсорбция, отражение, пречупване и лъчева дивергенция. Абсорбцията на ултразвуковата енергия от средата, в която ултразвукът се разпространява, зависи от характеристиките на тази среда (еластичност и плътност), както и от честотата на използувания ултразвук. При по-голяма честота се абсорбира по-голяма част от енергията (фиг. 3). Ето защо абсорбцията ограничава дълбочината на проникване на ултразвука и поставя една от дилемите в ултразвуковата диагностика: високата честота (следователно малка дължина на вълната, тъй като) подобрява разделителната способност и осигурява по-добра картина с повече детайли на изследвания обект. В същото време обаче това намалява дълбочината на проникване на ултразвука. Честотата на използувания ултразвук е фиксирана, непроменлива и се определя от трансдуцера на апарата. Изборът на трансдуцера се определя от намирането на оптимално отношение между разделителната способност и дълбочината на проникване на ултразвука.


Материала е изпратен от: Дилян
Изтегли материала