Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Унаследяването на бизнеса и възможностите за неговото планиране


Унаследяването на бизнеса и възможностите за неговото планиране

проф. д.ик.н Кирил Тодоров

Резюме: В статията се анализира един от ключовите проблеми на фамилния бизнес: унаследяването и осигуряването на приемственост в бизнеса. На основата на „свежи” интернет източници се извежда необходимостта от стратегическо планиране на този процес и преодоляването на съпътствуващите го бариери и конфликти. Основната идея е осигуряването на сходимост в развитието на фамилните намерения и развитието на самия бизнес (фирмата).

Ключови думи: фамилен бизнес; развитие на фирмата; стратегическо планиране; предприемаческо поведение; унаследяване (приемственост) в бизнеса.

JEL:

Проблемът: Унаследяване

Унаследяването на бизнеса и възможностите за неговото планиране е актуален с нарастващо значение проблем както от научна, така и от практическа гледна точка1. Прехвърлянето на собствеността и подготовката на наследниците на семейния бизнес привличат множество изследователски усилия, особено по отношение трансфера на собствеността (Дайър и Хендлър, 1994; Фокс, 1996; Морис, 1997; Уестхед и Коулинг, 1998; Корайнен, 2000)2.

Разглеждайки фамилния бизнес, следва да напомним, че фокусът е отправен върху малките и средните предприятия (наброяващи по-малко от 250 души съгласно възприетата европейска класификация), в които собствеността и ефективният контрол на управлението са (главно) в ръцете на членове от семейството. Това положение може да бъде важна детерминанта за успеха на фирмите, но също може да бъде източник на много проблеми.


Материала е изпратен от: Тинка Ботева
Изтегли материала