Неделя, 27- ми Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

унсс Стопанска история Лекция №6


Стопанска история

Лекция №6


Стопанството на Германия в края на 19ти – началото на 20ти век


1.Бурна индустриализация на Германия и особености на германския капитализъм

Най-характерна черта е осъществената, в най-кратки срокове, индустриална революция. Още през 70те години, Германия изпреварва Англия и Франция по показателя темпове на индустриално развитие. В началото на 20ти век, тя достига и изпреварва Англия и по-обем на промишлено производство и се нарежда на второ място в света след САЩ. Предпоставките за този стремителен индустриален ръст са многобройни като редица от тях са свързани с победата на Германия във Френско-пруската война. Преди всичко победата на Германия довършва процеса на обединение на Германия започнат със създаването на Митническия съюз през 1833г. В резултат на това, окончателно са премахнати всчики митнически граници, възприети са единни мерки и теглилки, създава се единна парична система и в следствие на това, широк германски пазар. Освен това, създаването на силна централизирана държава гарантира закрила от най-големите конкуренти – САЩ, Англия и Франция. Присъединяването на областите Елзас и Лотарингия е с твърде важно значение поради богатите находища на калиеви соли, железни руди и други. Освен това, Германия получава от Франция военна контрибуция за обезщетение в размер за 5 млрд златни марки, които използва главно за развитието на тежката индустрия.

През периода 1871-73 се разгаря истинска ''учредителска треска''. Създават се два пъти повече акционерни дружества отколкото за 70 години преди това. Започва масово строителство на големи предприятия, собственост на компании, изградени като акционерни дружества. През 90те години на 19ти век, индустриалният преврат в Германия приключва.

Друга предпоставка за бурната индустриализация е засилването на немският милитаризъм и на железопътното строителство. За периода 1870-1913, дължината на германските ЖП линии нараства 33 пъти и достига 62 хиляди километра. Многократно нараства тонажа на морския флот. Всичко това допринася за развитието на всички отрасли на тежката индустрия.

Друга предпоставка е късното приключване на индустриалния преврат, тъй като Германия се възползва най-пълноценно от последните научно-технически постижения. Освен по този показател, тя изпреварва Англия и Франция и по организацията на производството, копирайки, до голяма степен, американската. Поради ограничената колониална база, Германия е принудена да произвежда редица синтетични продукти.

За периода 1870-1913 относителният й дял в световното производство се увеличава от приблизително 13 на 16%. Промишленото производство на Германия се увеличава по обем 7 пъти, като производството на средства за производство – 9 пъти, а производството на предмети потребление – малко повече от 4 пъти. Проиводството на стомана се увеличава около 70 пъти и това допринася за постиженията в машиностроенето, електротехническата промишленост и химическата. В навечерието на ПСВ, Германие се нарежда на първо място в световния износ на машини, на произведения на електрическата промишленост и на производството и износа на анелинови бои. Поради забавеното развитие на селското стопанство и ниската покупателна способност на населението, сравнително по-бавно се развива леката индустрия.


Материала е изпратен от: Радка Цонева
Изтегли материала