stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-17 01:05:55 [path_image] => /ufiles/2/147/153095/upravlenie-na-oborotniq-kapital-3.png [article_excerpt] => Управление на оборотния капитал Същност, състав, обращаемост на оборотния капитал. Управление на запасите. Управление на вземанията. Управление на паричната наличност. Капиталът е паричен израз на вложените в предприятието активи. Той включва собствените и привлечените средства на фирмата, а също и [meta_keywords] => управление,оборотния,капитал,същност,състав,обращаемост,оборотния,капитал,управление,запасите [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153095 [title] => Управление на оборотния капитал [article_page] => 1 [article_html] =>

Управление на оборотния капитал

Същност, състав, обращаемост на оборотния капитал. Управление на запасите. Управление на вземанията. Управление на паричната наличност.

Капиталът е паричен израз на вложените в предприятието активи. Той включва собствените и привлечените средства на фирмата, а също и доходите получени в резултат на дейността на предприятието. Управлението на капитала във фирмата е свързано с фазите, през които преминава той в компанията. Фазите са:

Кръгооборота на капитала се нарича периодът от време, през който капитала преминава от включването на паричните средства в производството, самото производство, реализацията и възстановяването на средствата в парична форма. Кръгооборотът на капитала се измерва в дни, месеци, години.

Оборот на капитала – постоянното възобновяване на кръгооборота.

Принципи на управление на капитала:

Оборотния капитал е паричен израз на средствата на фирмата, с които са финансирани краткотрайните й активи: краткотрайни материални активи, краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции, парични средства.

Наименованието оборотен е свързано с обстоятелството, че краткотрайните активи, които се финансират с този капитал за разлика от дълготрайните, пренасят изцяло своята стойност в готовата продукция за един кръгооборот на капитала. Често оборотния капитал се отъждествява с краткотрайните активи на фирмата. Това не е много коректно, тъй като капиталът е свързан с решенията за финансиране, с източниците на финансиране, отразени в пасива на баланса на фирмата.

Нето оборотният капитал (НОК) е паричен израз на стойността на краткотрайните активи финансирана от дългосрочни източници на капитал. (НОК=КА – КЗ).

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 10 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153095/upravlenie-na-oborotniq-kapital-3-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153095/upravlenie-na-oborotniq-kapital-3-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Николай Минков [user_id] => 14001 )