stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-14 10:39:51 [path_image] => /ufiles/2/148/154365/upravlenie-na-riska-v-menidjmynta-na-logistichnata-veriga-1.png [article_excerpt] => ГЛАВА 8 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В МЕНИДЖМЪНТА НА ЛОГИСТИЧНАТА ВЕРИГА Рискът е една от характеристиките, която е източник на значителни проблеми пред мениджмънта на логистичната верига. От друга страна обаче самата логика на управление на логистичната верига включва в себе си изискване за разпределение н [meta_keywords] => глава,управление,риска,мениджмънта,логистичната,верига,рискът,една,характеристиките,която [cat] => Мениджмънт и човешки ресурси [cat_id] => 70 [scat] => 36 [art_id] => 154365 [title] => Управление на риска в мениджмънта на логистичната верига [article_page] => 1 [article_html] =>

ГЛАВА 8

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

В МЕНИДЖМЪНТА НА ЛОГИСТИЧНАТА ВЕРИГА


Рискът е една от характеристиките, която е източник на значителни проблеми пред мениджмънта на логистичната верига. От друга страна обаче самата логика на управление на логистичната верига включва в себе си изискване за разпределение на риска между отделните участници [43].

В предходната глава бяха дискутирани различните особености относно структурата и управлението на логистичните вериги. Беше отбелязано, че глобализацията на логистичните операции води до увеличаване на комплексността и неопределеността при логистичния мениджмънт. В тази точка ще разгледаме влиянието на повишената комплексност и инструментите за нейното преодоляване, които обикновено се причисляват към областта на управлението на риска, В тази връзка ще отбележим същността на управлението на риска r ще посочим неговата специфика при логистичните вериги.

1. Същност на управлението на риска

Понятието риск характеризира възможността за настъпване на определено множество от нежелани и неопределени събития. Тези събития могат да въздействат върху фирмата и логистичните вериги по най-различни начини. Необходимостта от управление на риска най-общо може да бъде илюстрирана по следния начин. "Ако бъдещите събития са известни, те не биха създали проблеми на мениджмънта, тъй като чрез тяхното дефиниране те ще бъдат обект на неговото внимание. В тази връзка те просто ще се разглеждат като присъщи разходи на цялостния бизнес процес. Ако бъдещите събития обаче са непредвидими, тогава разходите на фирмата няма да бъдат известни до момента на тяхното настъпване. Характерно за бизнеса е, че голям брой решения, например инвестиционните, се вземат преди настъпването на множество непредвидени събития" [37].

Следователно управлението на риска обхваща съвкупността от всички мероприятия в рамките на организацията в посока на предотвратяване и ограничаване на щетите, причинени от настъпване на неопределени или нежелани събития. От организационна гледна точка всички звена, изпълняващи тези функции, принадлежат към системата за управление на риска. За тази цел най-напред ще разгледаме малко по-подробно основните функции на управлението на риска, а по-късно ще представим неговите организационни измерения.

Най-общо управлението на риска изпълнява три основни функции [37]:

-оценка на влиянието на определени рискови събития върху дейността на предприятието;

-разработка на алтернативни стратегии за контрол на риска и/или неговото влияние върху фирмата в светлината на фирмената политика и отношението към риска;

-обвързване на алтернативните стратегии с мрежата от всички основни решения, вземани във фирмата.

Независимо че всички тези функции обикновено се отнасят за отделната фирма, те са приложими, а и още повече необходими за логистичните вериги. Може също да се приеме, че комплексността на управлението на риска в логистичните вериги е много по-голяма, отколкото при конкретна фирма. Това е така от една страна поради разширения географски (интернационален) обхват, а от друга поради множеството участници в логистичната верига.

[url] => menidjmynt-i-choveshki-resursi [cpages] => 12 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154365/upravlenie-na-riska-v-menidjmynta-na-logistichnata-veriga-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154365/upravlenie-na-riska-v-menidjmynta-na-logistichnata-veriga-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мирослава Маринова [user_id] => 11603 )