Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Управление на риска в мениджмънта на логистичната верига


Рискове на връзките

Докато местните рискове засягат местоположението на отделните елемент? логистичната верига, то рисковете на връзките въздействат именно върху взаимодействието между отделните местоположения. Следователно техният ефект зависи от стабилността на съответните връзки и от различията в околната среда и инфраструктурата между свързаните логистични звена.

Стабилността на връзката от своя страна зависи от бизнес-взаимоотношенията между звената, от разстоянията между тях и от инфраструктурата, свързваща отделните местоположения. По-добрите бизнес връзки означават по-добра комуникация. Тя позволява по-лесна защита на връзките от нежелани влияния и по-лесно въвеждане на подходящи мероприятия, ограничаващи вредите при настъпване на криза. Важността на комуникациите може да се обобщи по следния начин [43]: "Разпределението на информацията ще продължи да бъде деликатна тема особено в случаите, когато доставчиците и/или клиентите в канала имат взаимоотношения и с конкурентите на производителя. Естествено е необходим известен баланс и преценки, но все пак се счита, че разпространението на информацията е ключов фактор за постигане на успех".

Нормално е да се приеме, че с увеличаване на разстоянието възможностите за прекъсване на връзките се увеличават. Например, газопроводите или нефтопроводите от Русия до различни страни. Те пресичат териториите на множество държави и е трудно да се инспектират 24 часа в денонощието. Затова основна задача на управлението на риска е или да се намерят подходящите мероприятия за осигуряване на доставките през продуктопроводите, или да се намерят алтернативни източници на газ или нефт при евентуални сътресения.

Все пак съществуват и много други рискове на връзките. С най-малка важност са рисковете, пораждащи нестабилност вследствие съществуващите социо-икономически и инфраструктурни различия между две държави, т.е между две звена в логистичната верига. Различията в икономическото развитие между държавите имат различно отражение върху функционирането на логистичната верига. Една такава последица например е големия диапазон на колебания на обменния курс на паричните единици на съответните страни. Неопределеността и честата промяна на обменните курсове оказва значително въздействия върху международния бизнес и ефекта от функционирането на глобалните логистични вериги. Следва да се подчертае, че колебанията в обменните курсове създават значителни заплахи от загуби за едната или другата страна в договорните взаимоотношения. "Основният риск в договорите при глобално снабдяване е, че те зависят от посоката на движение на обменния курс и момента на действителното плащане като купувачът може да плати значително повече или по-малко от първоначално договорените цени" [77]. Колебанията във валутните курсове между две парични единици могат да се отличават с голямо разнообразие. Например, ако в началото на годината е сключен договор за доставка на стойност 1 000 000 евро, в края на годината той би могъл да има нетна стойност за една от страните 1 200 000 евро или 800000 евро, което би се отразило силно на нейното финансово състояние. В литературата по финансов мениджмънт са разгледани подробно финансовите инструменти за минимизиране на последствията при неопределеност в обменните курсове и затова тук те са посочени най-общо. Освен това съществуват възможности за редуциране на влиянието на курсовите колебания с помощта на инструментите на производствения мениджмънт, които ще бъдат дискутирани по-нататък.


Материала е изпратен от: Мирослава Маринова
Изтегли материала