Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Управление на риска в мениджмънта на логистичната верига


З. Логистични конфигурации и вид на риска

В тази точка ще разгледаме зависимостта между конфигурацията на логистичните вериги и преобладаващия тип риск - риск на местоположението или риск на връзките. Тъй като не е възможно този въпрос да бъде разглеждан най-общо, ние ще използваме класификацията на Соорег за основните типове организации, представена в предходната глава, за да илюстрираме влиянието на конфигурацията върху вида на възможните рискови ситуации - фиг. 7.2.

От фигурата може да се види, че клонерите са най-податливи най-вече на рискове, произтичащи от местоположението, докато дългите ръце трябва да се справят с двата типа рискове и то със значително по-силно влияние върху тях. Колонизаторите следва да се противопоставят на рискови фактори със средно ниво, идващи от местоположението и на слаби рискове относно връзките. В сравнение с колонизаторите окупаторите са подложени на по-големи рискове на връзките и по-малки на местоположението. Основният въпрос е как могат да се обяснят тези различия.

Посочените различия се основават на индивидуалните характеристики на всеки един тип организации. Тъй като клонерите покриват обособени пазари с местни производствени звена като ориентират тяхното снабдяване и пласмент преди всичко към особеностите на тези пазари, то в този случай рисковете от местоположението са изключително високи. Рисковете от връзките са сравнително ниски, тъй като липсват или съществуват ограничени контакти с други членове на логистичната верига от други страни или пазари.


Материала е изпратен от: Мирослава Маринова
Изтегли материала