stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-01 05:37:04 [path_image] => /ufiles/2/147/153125/upravlenie-na-vzemaniqta-vyv-firmata-1.png [article_excerpt] => Управление на вземанията във фирмата Увод В стопанската си дейност предприятията встъпват в постоянни взаимоотношения с други предприятия. При тези взаимоотношения възникват вземания и задължения. Те могат да бъдат уредени веднага чрез заплащането им по банков или касов път. Но в редица случаи обсто [meta_keywords] => управление,вземанията,във,фирмата,увод,стопанската,дейност,предприятията,встъпват,постоянни [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153125 [title] => Управление на вземанията във фирмата [article_page] => 1 [article_html] =>

Управление на вземанията във фирмата


Увод

В стопанската си дейност предприятията встъпват в постоянни взаимоотношения с други предприятия. При тези взаимоотношения възникват вземания и задължения. Те могат да бъдат уредени веднага чрез заплащането им по банков или касов път. Но в редица случаи обстоятелствата налагат да се отложи плаща­нето, което предизвиква възникването на разчетни взаимо­отношения. За да се наблюдава тяхното движение за всеки обект и своевременното им уреждане, е задължително да се организира синтетичното и аналитичното им отчитане.

Вземанията възникват при продажби на дълготрайни активи, материални запаси и други ценности, при които плащането е от­ложено. Вземането отразява неговата стойност, която трябва да бъде по-висока от стойността на намалените дълготрайни активи, материални запаси и други ценности. В определени случаи има вземания само срещу увеличаване на приходи. Вземанията по­начало се пораждат при намаляването на активи и увеличаването на пасиви в предприятията.


1. Възникване на вземания по повод липси, начети и съдебни спорове

Тези разчети могат да бъдат:

- Вземания по рекламации,

- Вземания по липси и начети,

- Ценови разлики по липси и начети,

- Вземания по съдебни спорове,

- Присъдени вземания.

В стойността на тези вземания се включват отчетната стойност на липсващите или рекламирани активи; ценовите разлики между продажната и балансовата стойност на липсващото имущество при виновно поведение; следващият се ДДС при виновно поведение, начислен върху по-високата продажна или балансова стойност; лихвата, изчислена по основния лихвен процент на БНБ за времето от възникване на вземането до неговото издължение, както и съдебните разноски при решаване на спора в съда, които са за сметка на виновното лице или предприятието.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 9 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153125/upravlenie-na-vzemaniqta-vyv-firmata-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153125/upravlenie-na-vzemaniqta-vyv-firmata-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мирослава Маринова [user_id] => 11603 )