Четв, 1- ви Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Управлението на запасите


Лекция 9

Материални запаси 1. Увод

Управлението на запасите заема централно място в логистиката, защото:

 1. Запасите са обобщаващ показател за ефективността на логистичната система. Почти всяко логистично управленско решение се взима като се отчита нивото на запасите или се отразява нивото на запасите;

 2. Запасите са основни показатели на материалните потоци и характеризират:

 1. Нивото на материалните потоци, т.е. величина на материалните потоци в статика(покой)(друг основен показател е темп на потока)

 2. Скоростта на протичане на материалните потоци

 1. Да се управляват запасите по същоство означава да се управлява попълване и разход, т.е. да се управляват материалните потоци

 2. Теорията за управлението на запасите е разработила богат арсенал от методи,

които са приложими за решаване на многообразни логистични проблеми.

 1. Същност на запасите годни за употреба проудкти, намиращи се на различни стадии на възпроизводствения процес или на движение на материалните потоци, временно не участващи в процеса на производство и потребление и служещи за осигуряване на тяхната непрекъснатост.

Причини за образуване на запасите 2 вида: обективни и субективни:

 • Обективни причини:

 • Място

 • Време, в това число и сезонни фактори


Материала е изпратен от: Недьо Иванов
Изтегли материала