Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Управленският процес и екипната дейност в Турист сервиз АД


Управленският процес и екипната дейност

“Турист сервиз” АД

Ще се изследва предприятие, което се занимава с предлагането на туристически услуги и продукти. Предприятието извършва трудови дейности, състоящи се от отделни функции, което определя екипната организация в предприятието. Функциите на служителите на изследваното предприятие могат да бъдат дефинирани по следния начин:

 • Посрещане на туристи.

 • Настаняване на туристите в средствата за подслон.

 • Организиране изхранването на туристите.

 • Придружаване на туристи по маршрут.

 • Придружаване на туристи при стационарен режим.

 • Придружаване на туристи при специализирани програми.

 • Придружаване при обиколка на град.

 • Провеждане на екскурзоводска беседа.

 • Провеждане на екскурзии с български и чуждестранни туристи в чужбина.

 • Оформяне на разплащателни документи.

 • Изготвяне на финансов отчет – рекапитулация.

От всичко това следва, че екипите от служители във изследваното предприятие трябва да притежават следните компетенции:

Служителите трябва да имат следните знания:

а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с влизането, пребиваването и напускането на страната от чужди туристи;

б) реда и изискванията за извършване на настаняване и организация на храненето в туристическите обекти;

в) нормативните изисквания за митническия и граничния контрол и валутния режим;

г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на туроператорска дейност.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала