Пон, 21- ви Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Управленският процес и екипната дейност в Турист сервиз АД


При назначаването във фирмата, служителите трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

Образование: висше по туризъм, с образователно-квалификационна степен „специалист по...".

Друга квалификация: работа с компютър и много добро владеене на английски език и още на един чужд език.

Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специ­алността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпит­ване.

Разнообразието на предлаганите туристически услуги определя и видовете услуги, които се предлагат на туристите от изследваната фирма.

Като цяло, туристическата услуга е свързана както с времето, определено за прекарване в даден обект, така и с видовете туристически ресурси, които се намират в или около дадения обект. В този смисъл, видовете дейности, които се извършват от екипите на служителите на изследваната агенция могат да се разгледат чрез спецификация на отделните членове на дадения екип:

Представители. Основна задача на представителя е да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения. Съвременният турист разполага с ограничено време за ваканция и това го принуждава да се стреми към максимален брой услуги с познавателен, развлекателен и друг ефект. При екскурзиите тази функция се възлага на водача, но при стационарния туризъм повечето туристи пристигат индивидуално и предоставянето на организацията на престоя изцяло на хотелиерите и на посрещащите пътнически агенции крие много неизвестни за туроператора.

Представителите имат две функции:

  • покровителство на туристи пред всички местни институции;

  • организация на престоя им, известно още като „интензивиране на престоя”.

Предлагането на малък брой услуги, включени в комплексния туристически продукт и предплащани в постоянното местожителство може да се дължи на различни причини. При нашия туризъм те са ясно проявени: привличането на туристи е чрез ниските паушални цени и слаборазвитата дейност за икономизиране на свободното време на туристите. Това, че туроператорите включват в своя продукт само по една екскурзия, дава известна свобода на туристите, но изисква повече работа по предлагането на място.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала