Вторник, 26- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Управленският процес и екипната дейност в Турист сервиз АД


Основателен ще бъде въпроса – защо точно представителят поема тази грижа? Отговор може да се търси в различни посоки. Най-обоснован е мотивът на туроператорите да запазят за себе си колкото е възможно по-голямо поле в туристическото обслужване, тоест да организират детайлно свободното време на туриста, като включат максимален брой атракции, предлагани от собственото им предприятие. Тази тенденция е особено подчертана при развитието на селския и алтернативния туризъм.

След като представителя посрещне гостите, той ги предава на ексурзовода.

Местни екскурзоводи. Основната им характеристика е в придружаване на туристите. Те също така са задължени да дадат информация в границите на определено туристическо място или район. Тяхната връзка с туристите започва от транспортния възел(най-често гарата), от хотела, от офиса на местния пътнически агент или направо пред туристическия обект. Когато обслужват група, техните функции допълват тези на водача. Осигуряват услуги и на индивидуални туристи. Най-често срещаните услуги на местни екскурзоводи са обиколките на населените места, известни у нас като „панорамни”, обиколка на резервати и други природни, културни и исторически забележителности. Тясната специализация им дава възможност да акумулират по-задълбочени познания в конкретна област.

Национални екскурзоводи. Специализирането на екскурзоводите на национално равнище, т.е. национални екскурзоводи, означава преди всичко по-висок статут спрямо местните, получен от по-високото образование, даване на лиценз от централен държавен орган. У нас е характерно предлагането на морски и планински ваканции, а обиколното пътуване има подчинено значение. При специализираните пътувания ролята на водача е наред с организаторските си функции да показва умения за създаване на ваканционна атмосфера по време на пътуването. Беседите в посещаваните туристически места и обекти се предоставят на местните екскурзоводи. Обикновено като национални екскурзоводи се обозначават известни историци, географи, изкуствоведи със специализация в областта на туристическото обслужване. Техните услуги се предлагат само на високо платежоспособни туристи: хоби-туризъм, специализирани групи или индивидуални туристи с изразени познавателни интереси за страната.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала