Четв, 1- ви Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Управленският процес и екипната дейност в Турист сервиз АД


Всички видове екскурзоводи показват съществени различия във функциите си, като обаче имат обща цел – организация на свободното време на потребителя на туристически услуги, които предлага агенцията. Предлаганото диференциране в организацията на фирмата не само повишава качеството на туристическия продукт, но издига репутацията на квалификацията на екскурзоводите в единния процес на туристическото обслужване.

В последствие, екскурзоводите отново предават туристите на представителите, които организират изпращането на туристите.

При изграждане на екип в посочената фирма, основната идея е създаване на зрялост в екипа, като това е величина, чиито основни измерения са две:

1. Отношенията в екипа и начинът, по който участниците в екипа се свързват помежду си.

2. Отношението на участниците в екипа към екипната задача и прогреса на нейното изпълнение.

Ето как биха могли да се представят петте етапа в развитието на екипността във фирмата:

Етап "Формиране"

В този етап участниците в екипа биват за първи път представяни един на друг. Те узнават каква ще бъде тяхната цел и какво очаква от тях организацията. Недоверието помежду им е високо, най-вече защото участниците не познават ролите и възможностите на своите колеги, както и не са сигурни какво точно се иска от тях и защо са събрани да работят заедно.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала