Пон, 10- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Управленският процес и екипната дейност в Турист сервиз АД


Характерни за този първи етап от екипното развитие са следните поведения: оживление от предстоящата работа, интуитивна привързаност към екипа, противоречиви нагласи спрямо общата работа, която ги очаква.

Практиката в предприятието показва, че най-често задаваните въпроси по време на този етап са: "Каква е задачата, която трябва да изпълним?", "Какво е това, което очаквате от мен?", "Какво трябва да направим?". Отговорите на тези въпроси дава назначения ръководител на екипа. От него се очаква да стимулира съпричастието, да изясни нормите на екипна работа и механизма на вземане на екипните решения.

Етап " Преодоляване на сблъсъците "

На този етап всеки участник има някакви идеи, мнения, гледни точки за най-подходящите начини за изпълнение на поставената цел. Всеки търси да се изяви и да се покаже в ролята, която счита, че му е присъща. Различията във възприятията за целта и само възприятията провокират сблъсъци. Най-често, това се дължи на неумението на екипа да взема решения и да разрешава проблем.

Характерни за този етап са следните поведения: съпротива спрямо екипната задача (в т.ч. и целта), критика и опровергаване на чуждите идеи, резки колебания в ентусиазма, съревнование на идеи вместо договаряне на идеи, ревност, напрежение.

На този етап, екипът, изразходва енергията си в по-голяма степен за разрешаване на емоционални проблеми, вместо за работа по постигане на целта. Генерира се известна враждебност, особено, ако различията в личните цели на всеки са значителни. Ключов механизъм в ръководството на екипа е управлението на конфликтите. Това, което екипът очаква от своя ръководител е да разяснява ролите на участниците, кой с какво е полезен и да ги насочва непрекъснато към целта чрез ефективни комуникации за намиране на най-подходящото решение на възможните проблеми.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала