Петък, 18- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Управленският процес и екипната дейност в Турист сервиз АД


Етап "Нормиране"

Постепенно членовете на екипа развиват начини за съвместна работа чрез установяване на по-близки работни отношения. На този етап се осъзнават правилата за работа (нормите), уточнява се кой какво ще прави, как ще го прави, защо, с кого и т.н. Това са работните правила и норми на поведение.

Характерни за този етап са следните поведения: конструктивна критика, приемане на чужди мнения (вместо отхвърляне), дружелюбна атмосфера, осъзнаване на собствената идентичност на екип, който има специална цел и мисия за организацията, поддържане на нормите. Усилията на екипа на този етап са насочени към изпълнението на целта.

Етап "Изпълнение"

Екипът е навлязъл в своя зрял стадий, който е особено важен за производителността и ефективността му. Комуникациите, интеракциите и координацията стимулират производителността и ефективността.

Характерни за този етап са следните поведения: пълно разбиране за важността на екипната цел; съпричастие към екипните норми; способност да се предотвратяват недоразумения и нарушения на нормите; силна привързаност към екипа и общата цел.

Екипът на този етап е напълно зрял да работи ефективно.

Така описаните етапи при развитието на трудовия климат във фирмата обаче се улесняват при редовно провеждани мероприятия по тиймбилдинг и групово –динамичен психотренинг. Фирмата използва външни посредници при установяване на необходимост от подобни мероприятия. Предприятието организира и различни прояви, под формата на корпоративни уикенди, чествания на празници и пр.

Оценка на екипите чрез въпросник:

Членовете на екипите във фирмата са взаимнозависими, тъй като осъществяват съвместна дейност и без труда или усилията на част от екипа не биха се получили желаните резултати.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала