Пон, 21- ви Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Управленският процес и екипната дейност в Турист сервиз АД


Всеки от членовете на екипа има собствен принос и участие в постигането на общи цели, тъй като членовете на туристическата фирма участват индивидуално при посрещане, изпращане, обслужване на туристи.

Екипите във фирмата имат необходимите знания, умения и потенциал за осъществяване на дейностите, за които са наети, като при това, във фирмата се осигурява непрекъснато обучение и развитие на персонала.

На екипите се предоставя необходимата информация по отношение на задачите, които са планирани, това означава, че комуникацията между екипите и техните ръководители е добра. Всеки служител на екип на фирмата трябва да знае, че той трябва да може да е:

  • перфектен организатор

  • да предоставя вежливо обслужване

  • да предоставя помощ при кризисна ситуация

  • да предоставя помощ при езикови проблеми

  • посредник между госта и страната

  • компетентен съветник при организация на свободното време

  • изпълнител на описаната в каталога програма

  • лицето, към което туристът да се обърне при желания, очаквания, въпроси, рекламации, проблеми

  • лицето в униформа, което репрезентира туроперетора, с който гостът пътува

Може да се обобщи: в изследваното предприятие, самата специфика на туристическата дейност се осъществява чрез екипна работа. Това предполага формирането на ефективни екипи още при набирането на служителите. Последващото развитие на екипите се осъществява на базата на определени правила, обучение на персонала и различни мероприятия за повишаване на екипността сред служителите.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала