Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / История

Урбанизацията


Много характерна съвременна тенденция в развитието на човечеството е неговата урбанизация. Изследванията на всяка от многобройните организации, проучващи състоянието на човечеството, свидетелстват за непрекъснатото нарастване на броя на градското население.

Исторически погледнато, градовете винаги са били двигатели на културата и обществения прогрес. Те са центровете на търговията и икономическия живот, на науката, на просветата. Там живеят най-напредналата част от гражданите на едно общество.

Изключително бързото нарастване на населението в Азия, Африка и Латинска Америка през вече отминалия ХХ век е съпроводено с безпрецедентен ръст на градското население. Учените вече са изчислили, че 90 % от очакваното ново увеличение на броя на хората в следващия четвърт век (до около 7,8 милиарда) ще се дължи на нарастването на градските обитатели в страните от посочените континенти. Нещо повече, смята се, че след 10–15 години голямата част от населението на Азия, Африка и Латинска Америка ще живеят в градовете.

Съвременните изисквания към качеството на живота, потребностите от високо образование и квалификация, от високи технологии и развита култура стават причина непрекъснато да расте броят на хората, които напускат селата и търсят начин да се устроят в големите градове. В наше време особено валидно е това за населението в слаборазвитите зони на света, защото на практика вълната на урбанизацията на развитите държави вече е преминала върховия си стадий и темповете на нарастване на градското население в тези страни са значително по-ниски. За страните от глобалния Север нарастването на градското население се смята за нормално и контролируемо, защото тези държави разполагат с икономическите възможности, финансовия ресурс, правната рамка и традициите да се справят с нарастващото градско население. За държавите от глобалния Юг подобна концентрация може да се окаже изключително опасна.

Последните проучвания на статистиците свидетелстват, че много скоро повече от половината от човешката популация ще обитава градовете, за разлика от недалечното минало, когато огромната маса от населението на планетата населява предимно селата. Съвременната урбанизация на хората и широкият достъп до образование, култура, средства за масова информация, здравеопазване, транспорт и разнообразни услуги свидетелстват, че традиционната структура на живота в целия свят се руши и се променя. Рецица видни демографи, работещи в различни институти на ООН, са на мнение, че това явление е главното и най-характерното състояние на новия световен преход. Мащабите на този процес са толкова необятни, че е изключително трудно да бъдат изследвани и систематизирани, да се осъзнаят в пълна мяра техните болезненост, потенциални рискове и заплахи за бъдещето на човечеството и неговата сигурност.

Изменението на градовете най-често се характеризира с две основни мерни единици: степен на урбанизация (количеството на цялото население на страната, живеещо в градове) и норма на нарастването на градското население (ежегодното процентно увеличаване на жителите на един град).

Три са основните причини за нарастването на градското население. Преди всичко това са естественото възпроизводство на това население, вътрешната миграция от селата и малките градски селища към големите градове и разбира се, прекрояването на границите на градовете в резултат от тяхното разрастване и включването в техните предели на намиращите се в съседство селища.


Материала е изпратен от: Минка Гочева
Изтегли материала