Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Установяване на реализираните финансови резултати на предприятието


Установяване на реализираните финансови

резултати на предприятието


Под финансови резултати се разбира печалбата или загубата от дадена дейност или от всички дейности, които осъществява дадено предприятие.

Съгласно Закона за счетоводството, установяването на реализираните финансови резултати от отделните предприятия става годишно (за календарната година). Пожелание могат да се установят и за по-малки периоди (месечно, тримесечно, шестмесечно). Установяването на финансовите резултати по принцип става общо за всички дейности на предприятието, но по желание, може да се установи поотделно за всяка дейност или сделка.

1. Като разлика м/у получените приходи и извършените разходи.

Реализирани фин. резултати = Сума на приходите – Сума на разходите

За установяване на реализираните финансови резултати на предприятието се съставят т.н. “отчети за приходите и разходите”.
2. Показатели за обращаемост на материалните запаси
Нетен размер на приходите от продажби

№8 Метод на счетоводната отчетност –

общи положения.


Отличителната черта на счетоводството като система за информация е използваната специфична методология за обхващане, регистриране, количествено измерване и качествено характеризиране, предаване и преобразуване на отделни информационни съвкупности.

С научно изградена система от взаимосвързани методи се осигурява точност, непрекъснатост, цялостност, системност и аналитичност при отразяването на осъществяваната стопанска дейност. Използваната методология е така изградена, че позволява по всяко време да се следят настъпилите изменения в поведението на обекта на управлението, да се изработват съответни решения за неговото коригиране и насочване в желаната посока.


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала