Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Влияние на инфлацията върху доходите от социално осигуряване


Влияние на инфлацията върху доходите от социално осигуряване

 1. Същност на инфлацията тя е социално икономическо явление с негативни последици и следните негативни черти:

- Увеличават се цените на стоките и услугите;

- Обезценява се паричната единица;

- Превишаване на платежоспособното търсене над предлагането на стоки и услуги;

- Деформиране на трудовите, пазарните и социалните отношения.

При Валутен борд изискванията са:

 • Националната валута се прикрепва към друга валута, приета за еталон;

 • Парите трябва да са покрити с резервна валута има се предвид М1 => лични пари и пари по текущи депозити;

 • Да е налице конвертируемост/обръщаемост през цялото време т.е. във всеки един момент зад левовете трябва да стои валутата еталон.

 1. Измерване на инфлацията осъществява се с помощта на различни индекси

  1. Недостатъци на тези индекси са:

   • Неотчитането на отделните тегла при сравнението на динамиката на цените при текущия и базисния период;

   • Не се отразява структурата и мащабите на стокооборота от двата периода. На тази основа в практиката се използват два модифицирани индекса на Ласпер и Поаше.

Индекс на Ласпер I=P1*Q0P0*Q0 използва се в САЩ, Холандия, Дания...


Материала е изпратен от: Момка Йорданова
Изтегли материала