stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-04 10:09:16 [path_image] => /ufiles/2/148/154331/vryzka-na-organizacionnata-kultura-s-drugi-kulturni-sistemi-1.png [article_excerpt] => Връзка на организационната култура с други културни системи Увод Културата на една организация се изразява в установени, обучавани, споделяни и практикувани идеи, представи, ценности, правила, които определят образците за действие, начина на дейност, моделите на взаимодействие между хората в групите [meta_keywords] => връзка,организационната,култура,други,културни,системи,увод,културата,една,организация [cat] => Мениджмънт и човешки ресурси [cat_id] => 70 [scat] => 36 [art_id] => 154331 [title] => Връзка на организационната култура с други културни системи [article_page] => 1 [article_html] =>

Връзка на организационната култура с други културни системи

Увод

Културата на една организация се изразява в установени, обучавани, споделяни и практикувани идеи, представи, ценности, правила, които определят образците за действие, начина на дейност, моделите на взаимодействие между хората в групите, между групите. Културата на ор­ганизацията определя:

Културата на организацията е условие за:

От своя страна, културата на организацията е в силна зависимост от многобройни системи, като тези системи са определящи за организацията и представянето на културата й. Организационната култура зависи от жизнения цикъл на организацията, от средата, в която тя работи, от типа на структурата и фирмения мениджмънт и пр.


Корелация на организационната култура с останалите системи

Според авторите, ангажирани с темата, културата на организацията:

В този смисъл, културата на организацията може да бъде:

[url] => menidjmynt-i-choveshki-resursi [cpages] => 4 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154331/vryzka-na-organizacionnata-kultura-s-drugi-kulturni-sistemi-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154331/vryzka-na-organizacionnata-kultura-s-drugi-kulturni-sistemi-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Тинка Ботева [user_id] => 6503 )