Сряда, 20- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Биология

ВЪЛКАНОВ, АЛЕКСАНДЪР (1904- 1971)


ВЪЛКАНОВ, АЛЕКСАНДЪР (1904- 1971)


Чл.-кор., проф. Александър Константинов Вълканов - български зоолог-хидробиолог и протистолог, е дългогодишен преподавател в Софийския университет. Основател е на катедрата по обща хидробиология и рибарство. Продължително време ръководи Морската биологична станция във Варна, а по-късно и Института по рибарство и риболов. От 1965 до 1971 г. е директор на Института по зоология при БАН.

От малък проявява жив интерес към опознаване на живота във водата и има възможност да се учи при видния наш протозоолог и орнитолог Павел Патев. Научната си дейност започва като студент в Софийския университет.

В Първия си научен труд .Дринос към сладководната фауна на България" описва около 150 вида флагелатни организми, 14 от които неизвестни дотога­ва на науката.

Ал. Вълканов е известен у нас и в чужбина със изследванията си върху цитологията и систематиката на едноклетъчните организми. Той установява много нови за науката видове и родове, проучва тяхното устройство и размно­жаване.

Ученият изучава анатомията на безгръбначните животни, прави задълбочени изследвания върху различни водни басейни в страната. В „Каталог на нашата черноморска фауна" (1957, 1964 - в съавт. с Т. Маринов) дава пълен списък от 1375 вида черноморски животни по българското крайбрежие.

Ал. Вълканов се ползва с широка известност и признание като хидробиолог. Той разработва и редица въпроси, които имат пряко значение за водоснаб­дяването на Добруджа, суровинната база на Черно море, риболова и др.

В чест на проф. Александър Вълканов на негово име са наречени редица животински организми.

Материала е изпратен от: Венцислав Маринов
Изтегли материала