Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Право

Въпрос 35: Правен акт и волеизявление. Унищожаемост и нищожност


Въпрос 35:
Правен акт и волеизявление. Унищожаемост и нищожност1) Правен акт
>> Основни елементи
- Волеизявление- осъществява се от субекти на публичното и на частното право
- Съгласие(предложение и приемане) и каузата
- Форма- точно определена форма; правният акт има точно определени реквизити (пр. Нотариален акт)
- несъответиствие между воля и волеизявление следователно се пораждат грешка, измама и се достига до абсолютна недействителност; нищожност и унищожаемост на правния акт

>> допълнителни елементи- срок и условие

>> Класификация на правните актове
- едностранни
- двустранни: възмездни и безвъзмездни; актове на преторското и на цивилното право; формални и неформални
- многостранни.

2) Волеизявление
Волеизявлението е основен елемент на правната сделка. За да има правен резултат трябва:
- волята да бъде изразена от дееспособно лице;
- лицето да е желаело резултата ефективно;
- волята да се изрази външно, чрез волеизявлението;
- волеизявлението трябвало да бъде направено и чрез конклудентни действия - постъпки, чрез които се прави недвусмислен извод за съдържанието на волята на правния субект.

Декларация - когато едностранното волеизявление следвало да се извърши пред орган на публичната власт.


Нищожност и унищожаемост (допълнение)

- Оздравяването (санирането) на опорочена сделка е можело да става чрез отстраняване на липсващия елемент, чрез нов външен юридически факт, ново волеизявление и т.н.

- Когато сделката е била недействителна спрямо всички правни субекти, говорим за абсолютна недействителност; ако е по отношение на някои от тях - относителна недействителност.

3) Унищожаемост
- когато е налице измама или насилие.

4) Нищожност
- при наличието на грешка в договора.


Материала е изпратен от: Никола Пенев
Изтегли материала