Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Информационни технологии

Въведение в алгоритмизацията на задачите


Въведение в алгоритмизацията на задачите

Етапи при решаване на задачи с компютър

Технологиите за решаване на проблеми с помощта на компютър включват следните основни етапи:

  1. Постановка на задачата формулиране на целите, началните и ограничителните условия, обмисляне на основните структури данни и възможностите за тяхната обработка.

  2. Математическо описание избор на математически модел за поставения проблем, отчитане на точността на моделирането.

  3. Избор на числен метод проектиране на програмата чрез избор на подходящ метод за числен анализ с цел достигане на желаната точност на изходните резултати.

  4. Алгоритмизация описание на последователността от действия върху входните обекти с цел получаване на желаните изходни обекти.

  5. Кодиране на програмата - описание на проектирания алгоритъм на програмен език.

  6. Настройка на програмата въвеждане на текста на програмата във файл, като се използва системното средство редактор; компилация на програмата (транслация на програмата в последователност от машинни инструкции) чрез системното средство компилатор, като се коригират синтактическите грешки; свързване на програмата (създаване на изпълним модул) чрез системното средство свързващ редактор.

  7. Изпълнение решаване на проблема чрез въвеждане на входни данни и получаване на изходни резултати.

  8. Анализ на резултатите коригиране на логически грешки, модифициране на програмата за подобряване на нейната функционалност.

Стъпки 6-8 при решаване на задачи чрез компютър може да се представят чрез следната блокова схема:
Алгоритъм понятие, свойства, видове, представяне

  1. Понятие за алгоритъм

Алгоритъм е строго определена последователност от действия над зададени входни данни, които водят до получаване на резултати.


Материала е изпратен от: Стелина Василева
Изтегли материала