Неделя, 27- ми Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

ВЪВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНАТА МАРКЕТИНГ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА


 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНАТА МАРКЕТИНГ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА.ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Маркетингът представлява осъществяване на стопански дейности, свързани с насочването на потока от стоки и услуги от производителя към потребителя. Практическа дейност, система от управленски функции, чрез които се организира и ръководи комплекс от дейности, свързани с оценката на покупателната способност на потребителите, с нейното превръщане в реално търсене на изделия и услуги и придвижването на тези изделия и услуги към купувача за постигането на печалба или някаква друга цел.


ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКЕТИНГА

 • цена

 • продукт

 • пласмент

 • насърчаване на продажбите

Питър Дракър: Маркетингът е толкова основен, че не може да се разглежда като отделна функция. Той е цялостният бизнес, видян от гл. точка на крайния резултат т.е. на клиента. Той е цялостно завършена философия на бизнеса по задоволяването на потребностите на клиентите по-добре от конкурентните фирми. Необходими за това са усет за пазара и усет за клиента.


ЗАДАЧИ НА МАРКЕТИНГА

Дефиниране на онези нужди и потребности на клиентите, които предоставят на фирмата възможности за печалба

 • Участие в създаването на даден продукт и в разнообразяването на услугите

 • Влияние върху ценообразуването на предлаганите продукти

 • Разгласяване и лансиране на стоките, услугите и имиджа на фирмата

 • Следи за степента на удовлетвореност на потребителите

 • Усъвършенстване на предлагането и подобряване на продукта /обратна връзка с пазара/


 • ГЪВКАВОСТ НА МАРКЕТИНГА

  Светът се променя и глобализира, масовите пазари се разцепват на микропазари. Клиентите купуват директно от каталози, рекламните медии дават по-малко, а струват по-скъпо. Това налага маркетингът да разработва наново своите основни правила и умения, инструменти и системи за вземане на правилни делови решения за това, кога:

  • Да се развиват широкообхватни пазари и кога пазарни ниши

  • Да се лансират нови търговски марки и кога вече наложили се

  • Стоките да се пуснат в оборот и кога да се изтеглят

  • Да се защити вътрешния пазар и кога да се атакува международния

  • Да се включат повече изгоди в офертата и кога да се намали цената


  Материала е изпратен от: Руска Борисова
  Изтегли материала