Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Въведение в статистиката


Въведение в статистиката

Обобщаваща статистика (статистическо оценяване)

Оценка на показатели от репрезентативни проучвания


Дескриптивна статистика и статистическо оценяване

Статистиката може да се раздели на две основни области

Описателна (дескриптивна) статистика Включва статистически методи за събиране, табулиране и обобщаване на данни, с цел представянето на смислена информация, т.е. нейната основна цел е да описва данните.

Статистическо оценяване (обобщаваща статистика) Включва методи за анализиране и интерпретиране на данни, които позволяват на статистиците да формулират смислени оценки (обобщения) за данните, т.е. нейната цел е да определи вероятността (правдоподобността), че всички изводи, направени за данните са правилни.

Двете области са взаимно свързани:

 • Описателната статистика -организира събраните данни по систематичен начин

 • Обобщаващата статистика -анализира данните и ни позволява да правим значими оценки (обобщения) за тях

За да намерим информация за дадена популация (генерална съвкупност), можем да направим две неща:

 • По списък / преброяване (CENSUS):

Разглеждаме всеки обект или индивид в популацията.

Предимства: Знаем всичко точно!

 • Недостатъци: Отнема много време и средства, а понякога е даже невъзможно (например, да се измери средната продължителност на живот на електрическите крушки).

  • Статистическа оценка:

  Правим извадка от популацията (по начин, гарантиращ, че извадката коректно представлява популацията). След това извършваме съответните измервания в извадката и оценяваме (или обобщаваме) получените резултати за популацията.

  Предимства: По-малко време и пари.

 • Недостатъци: Не знаем всичко точно, имаме някакви грешки.

 • Пример

  Искаме да знаем средната височина на всички възрастни хора (над 18 години) в страната. Нашата популация в случая ще бъде всички възрастни над 18 годишна възраст.

  Ако работехме по пълен списък, би трябвало да измерим всеки възрастен гражданин и след това да изчислим средната височина.

  Ако използваме статистика, можем да вземем случайна извадка от възрастни над 18 годишна възраст, да измерим височината им и да изчислим средната височина и след това да обобщим, че средната височина на възрастните в цялата страна е “близко до” средната височина на извадката.


  Материала е изпратен от: Красимир Йозов
  Изтегли материала