Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Въведение във финансите и публичните финанси


ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ И ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

ПРОИЗХОД И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИНАНСИТЕ  1. Въведение и еволюция на финансите – за разлика от парите, които са възникнали много преди възникването на държавата, финансите са изцяло продукт на нейното възникване и функциониране. Независимо от наличието на различни теории, обясняващи възникванито на държавата се счита, че нейни исконни или първоначални функции са:

    Вътрешна функция – създаване на вътрешен правов ред, защита на собствеността и интересите на гражданите

  2. Външна функция – защита на териториалната цялост и суверинитета на държавата.

От гледна точка на осигуряване на необходимите средства за осъществяване на функциите и задачите на държавата възникват специфични отношения между държавата и нейните граждани. Тези отношения макар и покъсно (през Средновековието) се определят с понятието ФИНАНСИ (финансови отношения). Следователно първоначалното разбиране за финансите е, че те обхващат от една страна паричните потоци от гражданите към държавната хазна (държавни приходи), а от друга страна – паричните потоци свързани с осъществяването на функциите и задачите на държавата (държавните разходи). Тук е важно да се отбележи:

  • Финансите съществуват много преди определянето им с това понятие

  • Първоначална фома на набиране на средства за държавната фазна и за тяхното изразходване не е била паричната, тоест първоначална форма на финансовите отношения са били натуралните сборове, трудовата повидност, привилегиите и прочие. С осъвършенстване на стоково-паричните отношения финансите постепенно придобиват изцяло парична форма, без да се променя техния характер.

Относно произхода на понятието финанси няма единно становище. Според някои то произлиза от латинските думи finis (край, финал, особено крайна дата на изплащане на задължения, падеж) и finare (приключвам, слагам край, особено слагам край на парични сделки/отношения). Друго становище е от латинската дума fine (документ, издаван при плащане на такси, глоби, и прочие към различните кралски служби). Трето становище е от латинската дума financia (наличност, доход) през Средновековието, което се трансформира в почти всички езици в думата finance (finenz). През 18 век с понятието finance се означават първоначално държавните приходи, а в последствие и за държавните разходи. По отношение на възникването и развитието на финансовата наука могат да се разграничат следните основни направления:


Материала е изпратен от: Керан Михаелов
Изтегли материала