Вторник, 21- ви Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ И ТЯХНАТА РОЛЯ В ПРОЦЕСА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА


ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ И ТЯХНАТА РОЛЯ В ПРОЦЕСА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Основната причина за възникване на неформална група в рамките на формална организация е ограничеността на последната. Формалната група не може да обхване и регулира всички процеси, съпътстващи функционирането на организацията.

Хората стават част от формална организация, за да осъществяват целите на организацията, в замяна на което те получават необходимото им възнаграждение или се ръководят от съображения за престиж и имидж. Принадлежността към неформална група дава на хората психологически изгоди не по-малко важни за тях от получаваната заплата.

В съответствие с класификацията на Маслоу, потребности са подредени по следния начин:

  1. Физиологически;

  2. Безопасност и защита.

  3. Социални;

  4. Уважение;

  5. Реализация и самоуважение.

Очевидно е, че формалната организация не може да осигури задоволяването на всички потребности напълно. Възникването на неформалните групи е следствие от естествения стремеж на човека към обединяване с други хора и към формирането на устойчиви форми на взаимодействие с тях. То е свързано и с формирането на среда на взаимодействие между членовете й. Изпълнението на длъжностните задължения изисква определено взаимодействие. Но възниква въпросът дали то напълно и винаги удовлетворява всички членове на организацията? Разбира се отговорът е "не".

Неформалните групи притежават някои отличителни характеристики:

1. Социален контрол. Неформалните организации осъществяват социален контрол спрямо своите членове. Първата стъпка в това направление е установяването и укрепването на нормите, които представляват еталон за приемливо или неприемливо поведение. За да бъде приет в групата или да запази своето положение, участникът е длъжен да спазва тези норми. С цел укрепване на нормите, групата може да приеме определени санкции, а тези които не се съобразят и сях ги очаква отчуждение. А когато човек зависи от неформалната организация при удовлетворяването на своите социални потребности, това е много силно и ефективно наказание. Социалният контрол осъществяван от неформалната група може да оказва влияние и да насочва към достигане на целите на формалната организация, също така може да влияе и на мнението на ръководителите.

2. Съпротивление срещу промените. Хората използват
неформалните
групи, за да обсъждат предполагаеми или фактически
промени.
В тези групи се наблюдава тенденция към съпротивление на
промените.
Това е така, защото хората считат, че промените могат да
донесат
заплаха за по-нататъшното съществуване на групата. Те виждат в
реорганизацията,
внедряването на нови техники, разширението на
производството
и пр. появяването на голяма група нови сътрудници,
което
може да доведе до разпад на неформалната група и от тук до


Материала е изпратен от: Пламен Ненков
Изтегли материала