stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-11 05:53:53 [path_image] => /ufiles/2/148/154337/vyzproizvodstvo-na-naselenieto-10.png [article_excerpt] => УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО гр.София КУРСОВА РАБОТА По Демография На тема: Възпроизводство на населението Спец.:Икономика и организация на труда Гр.София Населението на България, една от най-старите държави в света, представлява политическо и социално обединение на съществуващите [meta_keywords] => университет,национално,световно,стопанство,софия,курсова,работа,демография,тема,възпроизводство [cat] => Други [cat_id] => 15 [scat] => 0 [art_id] => 154337 [title] => Възпроизводство на населението [article_page] => 3 [article_html] =>

Населението на България също се е променяло през годините: 1887 г.-3154 хил. души, 1920 г.-4847 хил. души, 1946 г.-7022 хил. души, 1990 г.-8995 хил. души, 1995 г.-8385 хил. души, 1999 г.-8191 хил. души, 2000 г.-7973 хил. души. Прогноза: 2010 г.-7500 хил. души, 2020 г.-7000 хил. души, 2040 г.-5000 хил. души.

Броят на населението е в тясна връзка с естественото и механично движение на населението.

Естественото възпроизводство на населението е единство от три негови форми на движение-социална, естествена и пространствена. “Възпроизводство” означава естествена смяна на поколенията на родителите с поколенията на децата чрез демографските процеси брачност, раждаемост, смъртност и разводимост, които са елементи на естественото движение на населението.

При естественото движение на населението децата заменят прародителите. Възпроизводството е процес на непрекъсната смяна на поколенията и оказва влияние върху структурата на населението и други негови белези. Зависи от много фактори: биологични, социално-икономически, природни и демографски, културни, исторически и психологически.

Раждаемостта е отношението между броя на родените деца за една година и средногодишния брой на населението за същата година, умножено по 1000 (промили).

Естественият прираст това е разликата между раждаемостта и смъртността в промили.

Тя зависи от много фактори, които може да бъдат обединени в няколко групи:социално-икономически, психологически, демографски, политически и други.

От социално-икономическите фактори, които са определящи за биологическата потребност от продължение на човешкия род, най-важни са : стандартът на живот (доходите на семействата), обществената заетост на жените, степента на урбанизация, социално-икономическото развитие на отделни страни и региони.

[url] => drugi [cpages] => 21 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154337/vyzproizvodstvo-na-naselenieto-10-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154337/vyzproizvodstvo-na-naselenieto-10-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Стоян Тончев [user_id] => 4509 )