Неделя, 12- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Задачи по статистика


Таблица 1

mi

Времена за работа по един агрегат

fi

бр.дни

mi.fi

88

1

88

92

1

92

95

1

95

97

3

291

98

2

196

100

2

200

103

1

103

108

1

108

109

2

218

111

2

222

112

3

336

113

2

226

114

1

114

116

2

232

117

1

117

118

1

118

119

1

119

120

2

240

122

2

244

124

3

372

128

3

384

131

3

393

132

1

132

133

2

266

135

2

270

138

2

276

142

1

142

146

1

146

150


1

150

Σ

50

5890

  • медиана –

  • средно аритметично отклонение , където е среда на интервала , където с h отбелязваме ширината на интервала,

xmax е най-голямото значение на наблюдавания признак

xmin е най-малкото значение на наблюдавания признак

k е броят на групите.

Определяме броя на групите k=8, тогава полиномът на честотното разпределение ще е:

Интервали от времената за работа по 1 агрегат

бр. дни

Среда на интервала


FL

87÷95

3

91

273


3

95÷103

8

99

792


11

103÷111

5

107

535


16 FL-1

111÷119

11

115

1265

Ме1

27 FL

119÷127

7

123

861

Ме2

34

127÷135

11

131

1441


45

135÷143

3

139

417


48

143÷151

2

147

294


50

Сума

50

-

5878


-


  • медиана


Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала