Четв, 1- ви Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Задачи по статистика
Изпитен тест № 11 – от учебникаИзплатените разходи за работна заплата във фирма “Х” през второто шестмесечие на 2003 г. са както следва:

Месеци

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Разходи

/ млн.лв /

2

2,5

1,8

2,6

2,4

2,8

Постоянна база

-

125

90

130

120

140

Верижна база

-

125

72

88,9

92,3

116,7


Да се изчислят темповете на развитие.

Да се изчисли абсолютното значение на един процент от прираста.


Т i/1 = VІІІ . 100 = 125%

ІХ . 100 = 90%

Х . 100 = 130%

ХІ . 100 = 120%

ХІІ . 100 = 140%

Тi/i-1= VІІІ . 100 = 125%

ІХ . 100 = 72%


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала