Четв, 1- ви Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Задачи по статистика


б/ средното квадратично отклонение

в/ дисперсията

Капитални вложения

Фирми

x

Над100 до 300

2

200

400

- 488

- 976

976

238144

476288

Над 300 до 500

3

400

1200

- 288

- 864

864

82944

248832

Над 500 до 700

5

600

3000

- 88

- 440

440

7744

38720

Над 700 до 900

12

800

9600

112

1344

1344

12544

150528

Над 900 до 1100

3

1000

3000

312

936

936

97344

292032


25


17200


0

4560

438720

1206400

Размах / ранг /на разсейването

- в относителен размер


Средна аритметимна притеглена


Средно аритметично отклонение

- абсолютен размер

- относителен размер

Средно квадратично отклонение

- абсолютен размер

- относителен размер


Дисперсия


7.3.Разполагаме с данни за производствените разходи на група от химическата промишленост

Да се изчисли: а/коефициентът на асиметрия на Юл

б/коефициентът на асиметрия на Пирсън

в/ коефициентът на асиметрия на Боули

г/ моментния коефициент на асиметрия

Да се определи видът и силата на асиметрията


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала