Четв, 1- ви Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Задачи по статистикаПроизв.рзходи (хил.лв)

Предприятие

ƒ

x

Над 10 до 30

2

20

40

- 80

6400

12800

2

-512000

-1024000

Над 30 до 50

5

40

200

- 60

3600

18000

7

-216000

-1080000

Над 50 до 70

12

60

720

- 40

1600

19200

19

-64000

-768000

Над 70 до 90

18

80

1440

- 20

400

7200

37

-8000

-144000

Над 90 до 110

24

100

2400

2

0

0

61

0

0

Над 110 до 130

21

120

2520

20

400

8400

82

8000

168000

Над 130 до 150

10

140

1400

40

1600

16000

92

64000

640000

Над 150 до 170

8

160

1280

60

3600

28800

100

216000

1728000

100


10000110400-480000


коефициент на асиметрия на Пирсън
коефициент на асиметрия на Юл


коефициент на асиметрия на Боули
Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала