Неделя, 12- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Задачи по статистика


 1. Означаваме членовете на статистическия ред с Хi-размер на инвестиционните бонове;

-честотите , броят на акционерите във всяка група;

- средното значение във всеки интервал. 1. Изчисляване на средна аритметична претеглена:

 1. Изводът е, че : Средният размер на внесените инвестиционни бонове във фонда е 15 550 лв., т.е. при единична цена на една акция 1 000 лв. се определят средно 15,55 акции за един акционер. Този размер няма да се промени, ако се увеличи два пъти броят на акционерите във всяка група, тъй като е налице петото свойство за средна аритметична, т.е.

, където А е произволно избрано число, което в случая е равно на 2.Зад. 3. Поставена е задача да се определи средния разход на труд за производство на детайл „А” въз основа на данни за индивидуалната производителност на труда на 5 работника, измерени в минути.

Таблица 3

№ на работника


1

2

3

4

5

N=5

Време за 1 изделие (в минути)

2

2,5

3

2

3

-

0,5

0,4

0,33

0,5

0,33

1,96
Решение:

 1. Избор на подходяща осреднителна процедура:

Наличието на негрупирани данни и фактът, че осредняваният признак (производителността на труда) се измерва чрез обратна величина – времето употребено за производството на единица продукция, дават основание да се приложи средна хармонична непретеглена.

 1. Означаваме членовете на статистическия ред с Хi-времето за производство на един детайл;

-реципрочна величина на осредняванията – броят детайли, произведени за единица време.

 1. Изчисляване на средна хармонична непретеглена:

 1. Изводът е, че средното равнище на производителността на труда на 1 работника при производството на детайл „А” е 2,55 минути.Зад. 4. Поставена е задача да се изследва ефективността на труда на служителите в банка ДСК. За целта в рамките на 1 работен ден е извършено наблюдение на 20 служители върху времето за което , те обслужват 1 клиент. Необходимо е да се определи средното време за обслужване на клиентите.

Таблица 4

Време за обслужване на клиент в минути


Брой служители

2,0

4

0,50

2,0

2,5

6

0,4

2,4

3,0

7

0,33

2,31

3,2

3

0,31

0,93

Сума :

20

-

7,64Решение:

 1. Избор на подходяща осреднителна процедура:

Наличието на групирани данни и фактът, че осредняваният признак (производителността на труда) се измерва чрез обратна величина – времето употребено за производството на единица продукция, дават основание да се приложи средна хармонична претеглена.

 1. Означаваме членовете на статистическия ред с Хi-времето за обслужване на един клиент;

-реципрочна величина на осредняванията .

 1. Изчисляване на средна хармонична претеглена:

 1. Изводът е, че един клиент на ДСК се обслужва за 2,62 минути.Зад. 5. Обект на изследване са продажбите на зеленчуци в гр. София. За целта е извършено статистическо наблюдение на 4 кооперативни пазара и е регистрирана средната продажна цена и стойността на стокооборота от извършените продажби на един вид зеленчук. Чрез подходяща осреднителна процедура е необходимо да се определи средното равнище на цената на този зеленчук.


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала