stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-16 11:08:17 [path_image] => /ufiles/2/148/154294/zadachi-po-statistika-7.png [article_excerpt] => УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧА 1: Фирма за производство на козметични продукти произвежда шампоан в 300ml – ви флакони. Тя е длъжна да прави метрологичен контрол на всяка своя партида готов продукт. Партидата се състои от 7000 флакона. Пълен – 100%-ов контрол е скъп и затова в цеха за разфасоване се прави извадк [meta_keywords] => условие,задача,фирма,производство,козметични,продукти,произвежда,шампоан,300ml,флакони [cat] => Други [cat_id] => 15 [scat] => 0 [art_id] => 154294 [title] => Задачи по статистика [article_page] => 1 [article_html] =>

УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧА 1:

Фирма за производство на козметични продукти произвежда шампоан в 300ml – ви флакони. Тя е длъжна да прави метрологичен контрол на всяка своя партида готов продукт. Партидата се състои от 7000 флакона. Пълен – 100%-ов контрол е скъп и затова в цеха за разфасоване се прави извадка.

Резултатите от измерванията и изчисленията за 50 флакона са дадени в таблицата.


296.7

301.5

297.3

301.4

300.5

300.3

298.8

301.4

301.6

297.9

300.6

304.4

303.2

301.4

302.8

297.7

299.7

298.6

302.6

298.4

302.4

300.2

301.7

301.3

301.1

302.4

302.1

302.5

302.4

300.4

299.9

300.1

296.8

297.6

298.2

300.7

299.8

297.1

300.0

295.7

300.3

298.3

301.1

299.7

299.9

299.6

300.6

299.2

296.8

298.0РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 1:

  1. Да се оцени количеството шампоан в партидата чрез пресмятане на следните извадкови характеристики:

А. За негрупирани данни:

а) Средно аритметично:

Средното аритметично е най-използваната в практиката статистическа величина и се изчислява със следната формула ,

където:

xi - наблюденията по реда на появяването им;

n – обема на извадката.

След заместването се получава: ml

б) Среда на размаха:

Средата на размаха се изчислява по следната формула ,

където xmin и xmax са съответно най-малкото и най-голямото по стойност наблюдения.

В конкретния случай в разпределението на количеството шампоан минималното значение е 295,7, а максималното – 304,4 ml, следователно

ml.

[url] => drugi [cpages] => 16 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154294/zadachi-po-statistika-7-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154294/zadachi-po-statistika-7-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Vanesa Petkova [user_id] => 20803 )