Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Задачи по статистика


УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧА 1:

Фирма за производство на козметични продукти произвежда шампоан в 300ml – ви флакони. Тя е длъжна да прави метрологичен контрол на всяка своя партида готов продукт. Партидата се състои от 7000 флакона. Пълен – 100%-ов контрол е скъп и затова в цеха за разфасоване се прави извадка.

Резултатите от измерванията и изчисленията за 50 флакона са дадени в таблицата.


296.7

301.5

297.3

301.4

300.5

300.3

298.8

301.4

301.6

297.9

300.6

304.4

303.2

301.4

302.8

297.7

299.7

298.6

302.6

298.4

302.4

300.2

301.7

301.3

301.1

302.4

302.1

302.5

302.4

300.4

299.9

300.1

296.8

297.6

298.2

300.7

299.8

297.1

300.0

295.7

300.3

298.3

301.1

299.7

299.9

299.6

300.6

299.2

296.8

298.0РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 1:

  1. Да се оцени количеството шампоан в партидата чрез пресмятане на следните извадкови характеристики:

А. За негрупирани данни:

а) Средно аритметично:

Средното аритметично е най-използваната в практиката статистическа величина и се изчислява със следната формула ,

където:

xi - наблюденията по реда на появяването им;

n – обема на извадката.

След заместването се получава: ml

б) Среда на размаха:

Средата на размаха се изчислява по следната формула ,

където xmin и xmax са съответно най-малкото и най-голямото по стойност наблюдения.

В конкретния случай в разпределението на количеството шампоан минималното значение е 295,7, а максималното – 304,4 ml, следователно

ml.


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала