Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Задачи по статистика5. Пресметнете верижните индекси на производството по тримесечия.

Методът на верижните индекси се прилага при изучаване на сезонността на явления, които се развиват с относително постоянни темпове във времето.

Етап едно – изчисляване на верижни индекси от тримесечните данни.

За целта обемът на изследваното явление за всеки подпериод се отнася към предходния:

и т.н.

Получените индекси се подреждат във възходящ ред по едноименни тримесечия.

Етап две – изчислява се средната аритметична за всяко тримесечие, за да се елиминират случайните причини.


Етап три – определя се средното относително отклонение на обема на изследваното явление за всяко тримесечие спрямо обема му през първото, което се обяснява с тенденцията на развитие.

м – средните аритметични за съответното тримесечие.

За да изчислим средните аритметични за съответното тримесечие е удобно това да стане чрез таблицата:

Година

Тримесечие

2003

2004

2005

2006

2007

2008

м

I


1,214

1,161

1,200

1,250

1,200

1,205

II

1,267

1,206

1,333

1,214

1,289

1,354

1,277

III

0,868

0,902

0,875

0,922

0,948

0,923

0,906

IV

0,848

0,838

0,833

0,766

0,727

0,767

0,797


Етап четири – определя се средномесечният темп на развитие:Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала