Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Задачи по статистика


Средните индекси при постоянна основа се коригират с изчисления среднотримесечен темп на растеж. По този начин се отчита влиянието на сезонните фактори:


Етап пет – изчисляват се индексите на сезонните колебания.

За целта първо се определя средната от коригираните индекси

и после с тази средна се коригират индексите, за да се получат индексите на сезонността:

.Година

Тримесечие

Y

Yi/Yi-1

2003

I

300

 


II

380

1,267


III

330

0,868


IV

280

0,848

2004

I

340

1,214


II

410

1,206


III

370

0,902


IV

310

0,838

2005

I

360

1,161


II

480

1,333


III

420

0,875


IV

350

0,833

2006

I

420

1,200


II

510

1,214III

470

0,922


IV

360

0,766

2007

I

450

1,250


II

580

1,289


III

550

0,948


IV

400

0,727

2008

I

480

1,200


II

650

1,354


III

600

0,923


IV

460

0,767Тримесечие

м

K

T

K*

Is

Is %

I

1,205

100,000

1,027

100,000

0,937

93,68

II

1,277

127,720


124,392

1,165

116,53

III

0,906

115,774


112,757

1,056

105,63

IV

0,797

92,225


89,821

0,841

84,15

Средно
106,742
Резултатите от изследване на сезонността са сходни с тези, получени по-горе (в т.3) по друг метод или, можем да заключим, че продажбите се увеличават вследствие на сезонни фактори през второто и третото тримесечие, а намаляват през първото и четвъртото.


25Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала