Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Задачи по статистика


в) Мода:

В данните от изследването на количеството шампоан се наблюдават две моди – това са 301,4 и 302,4 ml, които се срещат по три пъти.

Медианата е средата на изследвания ред. За да я намерим, трябва да подредим двата статистически реда по значението на признака, от по-малките стойности, към по-големите. Тъй като обемът на извадката е четно число – 50, то медианата е полусбора на двата средни члена – с поредни номера 25 и 26, които в конкретния случай са със стойности 300,2 и 300,3. Техният полусбор е (300,2+300,3)/2=300,25ml.


Б. За групирани данни:

За групирането на данните, е необходимо да изчислим ширината на интервала. Приемаме, че ще формираме 5 групи. Формулата за ширина на интервала при зададен брой групи е следната:

След изчисления се получава, че е = 1,74, което за удобство закръгляваме на 2. Следователно групираме данните в петте групи – до 298ml, от 298 до 300 ml, от 300 до 302 ml, от 302 до 304ml и над 304 ml.


а) Средно аритметично:

Изчисляване на средното аритметично при групирани данни става по формулата

,

където:

fi - броя наблюдения в дадения интервал,

mi - средата на този интервал,

k - броят на интервалите.


Интервали

f

m

fimi

до 298ml

10

297,16

2971,60

от 298 до 300ml

13

299,24

3890,12

от 300 до 302ml

18

300,90

5416,20

от 302 до 304ml

8

302,55

2420,40

над 304ml

1

304,40

304,40

Общо

50


15002,72


Заместваме във формулата ml.


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала