Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Задачи по статистикаб) Мода:

Модата се пресмята по формулата ,

където:

bL – долната граница на модалния интервал

fL – броят на случаите в модалния интервал

fL-1 – броят на случаите в предния на модалния интервал

fL+1 – броят на случаите в следващият на модалния интервал

C – ширината на интервалите.


=300,67 ml.

Модален е интервалът 300÷302ml. В него се срещат 18 случая (най-много бройки от шампоана са с това тегло). В предния интервал броят на случаите е 13, а в следващия – също 8. Ширината на интервала е 2.


в) Медиана:

Формулата за медианата е .

Медианата при групирани данни изисква определяне на медианния интервал. За такъв се приема този, който съдържа единицата с пореден номер n/2. Използват се означенията L – пореден номер на медианния интервал.


Интервали

f

f

до 298ml

10

10

от 298 до 300ml

13

23

от 300 до 302ml

18

41

от 302 до 304ml

8

49

над 304ml

1

50

Общо

50Медианният интервал (който съдържа единица с пореден номер 25) е интервалът 298÷300ml.

Извършваме заместване във формулата

=300,31ml.


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала