Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Задачи по статистика


Стандартното отклонение се изчислява по формулата .

Заместваме във формулата ml.


4. Постройте доверителен интервал на средното количество шампоан в партидата при доверителна вероятност 0,9.

Построяването на доверителен интервал на средното количество шампоан в партидата изисква изчисляване на средната и максимална грешка на оценките. Средната грешка се намира по следната формула:

Следователно намираме размера на средната грешка: ml.

Максималната грешка на оценката се намира по следната формула:

, където t е гаранционния множител, който при гаранционна вероятност 0,9 е равен на 1,65. Следователно максималната грешка на оценката е:

1,65.0,28 = 0,462ml.

Тогава доверителният интервал на средния месечен доход е:

300,1-0,462≤≤300,1+0,462 или 299,64≤≤300,56ml

Следователно с вероятност 0,9 може да се твърди, че действителното средно количество шампоан в партидата се намира в интервала от 299,64 до 300,56ml.


5. Да се провери хипотезата, че популационната средна стойност на количеството шампоан в партидата не е по-малка от 300ml при зададено равнище на значимост 0,05.

Проверката на хипотези има 8 етапа.

1) Дефиниране на нулева и алтернативна хипотеза:

Н0: популационната средна стойност не е по-малка от 300ml

Н1: популационната средна стойност е по-малка от 300ml

2) Фиксиране на риска за грешка от първи род – 0,05.

3) Избор на метод за проверка: t-критерий

4) Определяне на характера на критичната област – в нашия случай тя е двустранна.

5) Набавяне на необходимата информация – при нас тя е налична.

6) Изчисляване на емпиричната характеристика на хипотезата:

0,36


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала