stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-07 02:42:41 [path_image] => /ufiles/2/148/154295/zadachi-po-statistika-8.png [article_excerpt] => _зад. :: Разполагаме със следните данни:_ xi fi xi’ xi’*fi c 3,5 – 5,5 8 4,5 36 8 5,5 – 7,5 13 6,5 84,5 21 7,5 – 9,5 10 8,5 85 31 9,5 – 11,5 6 10,5 63 37 11,5 – 13,5 3 12,5 37,5 40 Σ 40 306 xi = себестойност на единица изделие (лева) fi = брой предприятия Да се изчисли средната себестойност на 1-ца [meta_keywords] => зад,разполагаме,със,следните,данни,себестойност,единица,изделие,лева,брой [cat] => Други [cat_id] => 15 [scat] => 0 [art_id] => 154295 [title] => Задачи по статистика [article_page] => 2 [article_html] =>2. Разсейване – отклонението на всяко едно значение на признака от всяко друго или отклонението на всяко 1 значение на признака от общата средна; то се характеризира с показателите на разсейване: размах, средно аритметично (линейно) отклонение, средно квадратично (стандартно) отклонение, дисперсия, квартилно отклонение и др.

- показателите на разсейване се изчисляват в абсолютен и относителен размер
» абсолютен – по съответната формула
» относителен – като отношение между абсолютния размер и средната величина

- относителният размер се нарича коефицент на вариация и се изсчислява като коефицент или процент

измерители:

Размах – прилага се при негрупирани данни
» абсолютна R = xmax - xmin
» относителна ... V% = (R / ˉ×ˉ) * 100

Средно аритметично отклонение (линейно) ... (бележи се с делта)
» абсолютна непретеглено (негрупирани) ... претеглено (групирани)

» относителна ... V% = (δ / ˉ×ˉ) * 100

Средно квадратично отклонение (стандартно) – най-точен и най-използван метод (бележи се със сигма)
» абсолютна непретеглено (негрупирани) ... претеглено (групирани)
» относителна ... V% = (σ / ˉ×ˉ) * 100

- съществува разлика между стандартно и линейно отклонение и тя е в посоката на отклоненията

дисперсия (σ2) – използва се формулата на стандартното отклонение, като цялата е повдигната на квадрат, т.е. сигма е на втора степен, а в дясната страна няма корен

зад. :: Да се характеризира разсейването около среданта себестойност на наблюдаваните предприятия (за основни данни се ползват данните от горната задача)

[url] => drugi [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154295/zadachi-po-statistika-8-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154295/zadachi-po-statistika-8-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Vanesa Petkova [user_id] => 20803 )