Неделя, 12- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Задание за маркетингово проучване2.Консултация със специалист

Както бе споменато, редица социологически и друг тип агенции осъществяват проучвания, свързани с развитието на технологиите във връзка с продажбите и маркетинга, както и във връзка с онлайн рекламите.

Тук следва да се посочи, че най –авторитетно проучване е това на НСИ, тъй като то се осъществява на базата на представителна извадка от организациите в България. Ето защо, за целите на настоящето изследване може да се дефинира, че следва да се има предвид информацията и данните, предложени от НСИ.


3.Измерване на факти и данни

За да се дефинира приложимостта на онлайн рекламата следва да се измери самото използване на високи технологии и е- търговия от предприятията у нас.

Според програмата на НСИ, Изследването за използването на ИКТ и е-търговия в предприятията Е част от програмата за статистически изследвания на Европейската общност и през 2004, 2006 и 2007 г. НСИ на България участва чрез Многонационална програма ФАР. Методологията и статистическия инструментариум са напълно съобразени с изискванията на Евростат и Регламент № 808/2004.

Изследването се базира на случайна пропорционално стратифицирана извадка, изчислена според процентното съотношение на стратите в генералната съвкупност.

Обемът на извадката е 4 495 предприятия, селектирани по групи на NACE и брой заети, като са подбрани три групи предприятия:

- от 10 до 49 заети (първа група);

- от 50 до 249 заети (втора група);

- 250 + (трета група).


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала