Пон, 30- ти Ноември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / История

Застаряване на населението и миграции


Застаряване на населението и миграции.

Предвид основните демографски тенденции на XX в., процесът на застаряване е естествен и неизбежен. "Правителството [на Португалия] смята, че растящият брой стари хора е директна и желана последица от подобряването на жизнените условия и в частност, на достъпа до здравеопазване във всички различни стадии от живота. Това нарастване обаче поражда деликатни трудности. В този контекст мнението на правителството е, че старите хора трябва да се смятат за активни елементи на обществото, а не за тежест. Досега бяха предприети няколко мерки в тази насока, особено в сферата на социалната солидарност, семейната помощ, социалната интеграция и реформата в социалното осигуряване."

Поради факта, че застаряването е продължителен и постепенен процес, обществата и правителствата са склонни да подценяват неговата важност за социалните политики. "Тези промени настъпиха неусетно в италианското общество, което, заради това, както и поради културни предпоставки, им отдели малко внимание, и Италия беше "изненадана" да се окаже ... "най-старата страна в света". На практика през последните десетилетия във всички европейски страни делът на хората над 65 години бързо расте; той достигна ниво между 11% и 17% и продължава да се повишава. "Във Финландия се смята, че застаряването на населението е едно от основните предизвикателства за социалната политика. Делът на най-старите възрастови групи нараства, а този на хората в активна работна възраст и на децата намалява."

Съществуват множество критично важни аспекти, на които правителствата и НПО обръщат все по-голямо внимание и търсят начини да подобрят сегашната практика по тези въпроси. Най-важният от тях е как да се гарантира, че ще има достатъчно налични ресурси, предоставящи финансова основа за разумен жизнен стандарт на пенсионираните.

В повечето страни основният източник на фондове на съществуващите пенсии е

данък общ доход. Такива системи на финансово подпомагане за пенсионираните,

изработени преди няколко десетилетия при различни социални условия и различни

демографски структури, вече не изглеждат адекватни. В отговор на това в процес на

подготовка или на прилагане са различни видове реформи за гарантиране платежоспособността на пенсионните фондове. Във Финландия "през 90-те години се проведоха няколко реформи на пенсионната политика за стабилизиране на дългосрочно финансиране. Целта е реформите да продължат." В Съединените щати "вече са предприети редица стъпки за подобряване на дългосрочната жизнеспособност на системата за социално осигуряване. В момента пълната пенсионна възраст е 65 години, но тя постепенно ще нараства, докато достигне 67 години за лицата, родени след 1957 г


Материала е изпратен от: Сийка Дянкова
Изтегли материала