Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Зависимостта между продажбите, разходите и цените при определянето на фирмените цени от разходите


ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ ПРОДАЖБИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ЦЕНИТЕ

ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ФИРМЕНИТЕ ЦЕНИ “ОТ РАЗХОДИТЕ”


Обемът на продажбите

/оценка/В процеса на калкулативното ценообразуване всяко решение, взето на даден етап, влияе върху следващите решения. Освен това, този начин на определяне на продажните цени “работи” само при положение, че фирмата действително реализира обема от продажби, който е заложила като изходен параметър. Ако фактическите продажби са по-малки от очакваните, това ще причини реални загуби. Щастлива случайност би било, ако пазарното търсене се окаже по-голямо от предвижданото, при което фирмата ще реализира много добри доходи.

Тези, които определят цените от “разходите” си, трябва задължително да познават кривата на търсене на фирмената продукция и да направят предвиждане за продажбите си в периода, през който ще действуват калкулативните цени. Ако не се вземе под внимание какви ще бъдат най-вероятните продажби при така определените цени, фирмата може да има неблагоприятни стопански резултати. Ако сумата на реализираните продажни цени не може да покрие не само общите разходи (постоянните и променливите), но дори и променливите, икономиката на предприятието, би била застрашена.


Фиг. 3 – 1

Разходният тип цена и

фирмената крива на търсене


На фигура 3 – 1 с елементарен пример се илюстрира необходимодтта калкулативното ценообразуване да отчита характера на зависимостта межди цената и продажбите. В дадения пример фирмата ще понесе загуби, ако продажната й цена бъде по-висока от $3 и по-ниска от $1,25. при цена $3 фирмата ще продаде само 10 хил. Бройки и ще реализира приход от $30 000. общите й разходи обаче възлизат на $38 000. При цена $3 загубата ще бъде $8 000. Ако цената е $1,25, обемът на продажбите ще скочи на 50 хил. бройки, а загубата ще бъде $7 500. Дори ориентировъчното определяне на зависимостта “цени – продажби” би насочило този, който взема ценовото решение към равнище на цена, осигуряващо оптимален обем продажби и приходи (в примера това е цената $2, при която с 30 000 броя продадени изделия фирмата би получила общ доход от $6 000).


Дейността на дадена фирма е относително рентабилна дотогава, докато продажните й цени покриват разходите, пряко свързани с производството и реализацията. Това принципно вярно твърдение е необходимо да бъде пояснено:


Материала е изпратен от: Ганка Колева
Изтегли материала