Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Здравен мениджмънт
Минало (1950-1970)

Настояще (1990)

Бъдеще (1995 и по-късно)

Социални норми и очаквания

Доминирани от доставчика

Променящи се очаквания на потребителите

Партньорство между доставчик-потребител и работодател

Демографски и


епидемиологични

Определяне възрастта на населението, не публикувано (собствени изследвания)

Инфекциозни болести

Определяне възрастта на населението, като публикувана статистика.


Хронични заболявания

Определяне на възрастта на населението, като основен фокус в дейността.


Заболявания свързани с начина на живот и опред-еляне влиянието на възрастовите групи при Афро- и Испа-но-американците и др.

Техническо развитие, оценка и резултати

Бърза разработка и изпълнение на здравните грижи

Насочване усилията към оценяването на здравния статус

Използване на случайни проби и мета анализи.

Финанси и реимбурсиране

Не са публикувани, ретроспективно реимбурсиране

Поява на здравни каси и изместване към предстоящо реимбурсиране

Глобални бюджети и разработка на система на финансиране на глава

Организационна подредба

Домашна промишленост; голям брой индивидуални доставчици

Системи и поява на организационни форми на здравни структури

Регионално-интегрирани системи, мрежи и алианси от здравни организации

Социално експериментиране

Поява на опити за изследване и експериментиране

Упражняване на натиск от обществото относно отговорността на здравните организации

Съвместни усилия на политици, изследователи и мениджъри на здравни организации
Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала