Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Здравен мениджмънт


Таблица 15.2. Индивидуални и групови тенденции в изграждане на лечебните заведения (здравни организации)
Минало (1950-1970)

Настояще (1990)

Бъдеще (1995 и по-късно)

Лекари

Самостоятелна практика

Групова практика

Корпоративна практика и активно участие в ръковод-ната дейност на груповите практики

Мед. сестри

Клинична практика

Поява като политическа сила на сестрите в ЛЗ

Активно участие в управленческата структура и политика на ЛЗ

Обединено здравеопазване

Няма публикации

Начална поява

Ключови участници в екипи, които управляват грижите през епизоди на болест и здравни (клинични) пътеки

Мениджърски проучвания и оценки

Няма публикации

Повишено признание

Интегрална част от мениджърската и организационна ефективност в ЛЗ

Динамична натура на групите в ЛЗ

Индивидуални и дисциплинарни групови доминанти в ЛЗ

Поява на между-дисциплинарни групи

Доминантност на между-дисципли-нарните групи в ЛЗ

Информационен мениджмънт

Няма публикации

Поява на усилия в тази насока

Клинични и финансови мрежи

Таблица 15.3. Тенденции в управлениетоМинало (1950-1970)

Настояще (1990)

Бъдеще (1995 и по-късно)

Изпълнение на ролята и промяна на стойностите.

Координираща роля подчинена на професионалните доставчици.

Увеличение на мениджърската компетентност, на финансова и стратегическа експертиза.

Продължаване акцентирането върху важността на мениджърите и включване на тяхната роля в управлението на човешките ресурси, а не само във финансовите ресурси.

Подготовка на бъдещи мениджъри

Относително изолирана от преобладаващата насока на мениджмънта и организационната теория.

Поява на интеграция и диференциране от индустриалния мениджмънт.

Напълно интегрирана система в обучението по здравен мениджмънт и продължаване натрупването на познания през целия живот.1Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала