Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Здравен мениджмънт


Атрибути

Организации за здравна поддръжка (HMOs) и доболнична здравна помощ

Агенции за домашни грижи

Болници

Фармацевтични компании

Външна среда


Умерена сложност

Умерено променлива

Силно конкурентна

Относително опростена

Умерено променлива

Увеличаваща се конкуренция

Сложна

Бързо променяща се

Силно конкурентна

Умерена сложност

Умерено променлива

Силно конкурентна

Мисия / цели

Акцент на първичните грижи: запазване на добро здравословно състояние

Качество на живот

Поддръжка на функционален статут

Акцент в интензивните грижи: лечение на болести

Акцент в изследването и развитието (R&D); разработка на нови продукти

Работна група / работен проект

Екипи за първични грижи; координация на доставката

Опростен дизайн; предимно лице в лице при контакт с пациента

Ведомствени и между ведомствени екипи: силна нужда от координация

Възможно разделяне на функциите; R&D в противовес с продажбите; относително ниска нужда от координация

Организационен проект

Функционално и дивизионно интегриране; лекари и специалисти оказващи първична здравна помощ

Функционален

Дивизионен и матричен

Дивизионни и стратегически бизнес единици

Вътрешно организационни взаимоотношения

Свързани с разширяване на базата данни “ пациенти “ за оказване на първичната здравна помощ

Разширяване базата от пациенти и получаване на икономии от обема на продажбите

Ключови за присъединяването към вертикално интегрираните здравни системи

Важни за глобалното разширение

Промяна / иновация

В съответствие с грижите за пациента и създаване на нови управленчески подходи

В отговор на демографските и социални промени

В отговор на новите парадигми; изпълнение на нова роля във вертикално интегрираните системи

В отговор на нуждите от разработка на нови продукти

Стратегически последици

Разширяване понятието “управление на здравната помощ”

Демонстриране на непрекъсната полза, и, следователно, реимбурси-ране на обслужването


Вместване в разширената и променяща се система за доставка

Снижаване времето за разработка на нови лекарства

Таблица 1.4. Как основните перспективи биха представили опитите за непрекъснато подобряване на качеството по Kaiser


Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала